רקע ומטרותהחזון

פרויקט "מחשב לכל ילד" הוקם ביוזמת אנשי עסקים מובילים בישראל ובחסות ממשלת ישראל, כדי להעניק מחשבים, ערכות תוכנה והדרכה לילדים שאין יד משפחתם משגת לרכשם.
הפרויקט פועל לסגירת הפערים בחינוך במוקדי התהוותם באמצעות השוואת התנאים הבסיסיים בתחום המחשוב, לרבות הציוד, זמן השימוש והידע בין ילדי השכבות המבוססות לבין ילדי השכבות החלשות.
מטרתנו היא לאפשר לילדים משכבות מצוקה לרכוש מיומנויות שימוש במחשב והתחברות למאגרי מידע.אלה יסייעו בפיתוח חשיבה יוצרת, יתרמו להתפתחות הילד ולהעלאת דימויו העצמי, וישמשו מנוף לצמצום הפער החברתי .


צמצום הפער הדיגיטלי

העידן הטכנולוגי המתקדם עלול דווקא להרחיב את הפערים בחינוך אלא אם יעשה מאמץ לאפשר נגישות שווה לשימוש באמצעים אלה.
הפער הדיגיטאלי מתרחב דווקא בשעה שגדל מספרם של הילדים הנהנים מהיכולת לעשות שימוש יומיומי במחשב ובאינטרנט.
גבולותיו של הפער הדיגיטאלי מוגדרים
במונחים סוציו אקונומים.

ילדים שנמנעת מהם הזמינות לטכנולוגית המחשבים נמצאים בנחיתות משמעותית בכל הקשור לחינוך , השתלבות בשוק העבודה ובעתיד הרחוק יותר אפילו ברמת המעורבות האזרחית. היוזמה להעניק מחשבים לבתי הילדים ולתת להם הדרכה בשימושי המחשב נתפסת בעיננו כאמצעי יעיל למתן שוויון הזדמנויות וכמנוף לצמצום פערים חברתיים.