חברי הנהלהמר יאיר טורנהיים
 יו"ר ועדת הכספים 
pic yair torenheim   גב' חנה לויט
חברת הנהלה
qq   מר יוסי רוזן 
יו"ר הפרויקט
pic yosi r
 
פרופ' שמעון שיטרית
חבר הנהלה
qq   מר בעז ליננברג
חבר הנהלה
buaz linenberg   מר דרור ברגמן
חבר הנהלה
pic dror
 
אורלי תמיר
מנכ"לית הפרויקט
pic orly2   עו"ד נגה יציב
חברת הנהלה
qq   עו"ד אורי דרוקר
חבר הנהלה
qq