תורמים ושותפיםלמימוש החזון של צמצום הפער הדיגיטאלי נרתמו חברות וקרנות:

אקס.טי השקעות בע"מ
חיה ונחמיה למלבאום
עמותת הידידים
אינטל
מתן משקיעים בקהילהחברות נוספות שעזרו לנו במהלך השנים:

ריל דיזיין
רילדיזיין