מחקרים וסקריםליווי מחקרי וסקרים בקרב הילדים השותפים בפרויקט, שבוצעו על ידי קבוצת מחקר בראשות פרופ' נאווה בן צבי ומכון גיאוקרטוגרפיה מצאו כי הפרויקט הצליח להשיג את מטרותיו המרכזיות:

שימוש במחשב

רוב מכריע של הילדים (96%) שקיבלו מחשב, משתמשים גם היום במחשב.


תדירות השימוש

רוב מכריע של הילדים ( מעל 92%) משתמשים במחשב באופן יומיומי.


אינטרנט

כ-90% מהילדים מחוברים לאינטרנט. נתון מרשים היות שלאחר שנה הם מממנים את החיבור מכספם.


רמת הידע

רמת הידע של הילדים לאחר ההדרכה וקבלת המחשב עלתה באופן מובהק.85% מהילדים מדווחים על רמת ידע גבוהה לאחר הקורס לעומת כ- 30% קודם לכן.


השפעה על תדמית והישגים

מעל 60% מההורים ציינו כי השתתפות ילדיהם בפרויקט הביאה לשיפור הישגיהם בלימודים ובמעמדם החברתי בכיתה.
67% מהתלמידים חשים שיפור בהישגיהם בלימודים בזכות הפרויקט ו-55% מדווחים גם על שיפור ניכר במעמדם החברתי.


שימוש בני משפחה

כ- 80% מהנשאלים ציינו כי גם אחיהם משתמשים במחשב. כמחצית מהנשאלים דיווחו כי גם הוריהם משתמשים במחשב.